A beköltözésről


 

 

Az intézménybe felvételt nyerhetnek mindazok, akik saját jogú nyugellátásban részesülnek és betöltötték a 80. életévüket vagy gondozási szükségletük eléri a napi 4 órát és állapotuk nem igényel 24 órás orvosi felügyeletet vagy kórházi ellátást. Kizáró okok: az ön- és közveszélyes pszichés állapot, valamint a közösséget zavaró szenvedélybetegség. Ápolást, gondozást igénylő új kérelmező elhelyezésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az aktuálisan üres férőhely intézményen belülről nem vár betöltésre, mert elsősorban az intézmény általános gondozási részlegén élőknek biztosítunk állapotromlás esetén a fokozott gondozást biztosító részlegünkön férőhelyet. Ebből kifolyólag a fokozott gondozást biztosító részlegre a várakozási idő nem meghatározható.

 

Az intézményi elhelyezést a hatályos jogszabályok alapján – írásban vagy szóban – kell kérelmeznie az igénylőknek. A kérelem pozitív elbírálását követően a férőhely elfoglalását megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg a fenntartó képviselője  az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásával az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt. Otthonunkban mindenki saját bútoraival rendezheti be a lakrészét az általános gondozási szintekenn, a fokozott gondozást biztosító részlegeken az apartmanok funkcionálisan berendezettek, kisebb bútorok, személyes tárgyak helyezhetők el csupán – előzetes megbeszélés, egyeztetés szerint.

 

A mindennapos együttélés alapvető szabályait az intézményi Házirend részletezi, amiről minden beköltözőt a megállapodás megkötésével egyidejűleg tájékoztatunk.

 

Az intézmény minden lakója korlátlanul fogadhat látogatókat a lakrészében vagy a közösségi helyiségekben a társas együttélés szabályaira és az intézményi Házirendben foglaltakra tekintettel. Előzetes egyeztetés után kisebb családi összejöveteleiket is megtarthatják nálunk az arra kijelölt helységben.