Beköltözés feltételei

 

Az intézménybe felvételt nyerhetnek mindazok, akik saját jogú nyugellátásban részesülnek, gondozási szükségletük meghaladja a napi 4 órát vagy már betöltötték a 80. életévüket, állapotuk nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést, napi szintű orvosi felügyeletet. Kizáró okok: az ön- és közveszélyes pszichés állapot, valamint a közösséget zavaró szenvedélybetegség. A fokozott gondozást biztosító részlegek sem személyi, sem pedig tárgyi feltételeiben nem speciálisan demens személyek ellátására kialakított részlegek. Elsődlegesen az intézmény általános gondozási szintjein már ellátottak részére, az idő előre haladtával az állapotváltozásukból adódó, élethosszig tartó biztonságos ellátásukra jöttek létre.

 

Az intézményi elhelyezést a hatályos jogszabályok alapján - írásban vagy szóban - kell kérelmeznie az igénylőknek. A kérelem pozitív elbírálása után a férőhely elfoglalását megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg a fenntartó képviselője  az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásával az ellátást igénybe vevővel megállapodást köt. Otthonunkban mindenki saját bútoraival rendezheti be a lakrészét az általános gondozási szintekenn, a fokozott gondozást biztosító részlegeken az apartmanok funkcionálisan berendezettek, kisebb bútorok, személyes tárgyak helyezhetők el csupán - előzetes megbeszélés, egyeztetés szerint.

 

A mindennapos együttélés alapvető szabályait az intézményi Házirend részletezi, amiről minden beköltözőt a megállapodás megkötésével egyidejűleg tájékoztatunk.

 

Az intézmény minden lakója korlátlanul fogadhat látogatókat a lakrészében vagy a közösségi helyiségekben a társas együttélés szabályaira tekintettel. Előzetes egyeztetés után kisebb családi összejöveteleiket is megtarthatják nálunk az arra kijelölt helységben.